24/7 beschikbaar
Ook voor spoedgevallen

Landelijk inzetbaar
Flexibel en professioneel

085 – 30 368 64
info@ake-beveiliging.nl

Keurmerken

Keurmerken

Keurmerk Nederlandse Veiligheidsbranche
Wij hechten veel waarde aan kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn wij lid van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Want alleen de hoogste kwaliteit garandeert een optimale dienstverlening, afgestemd op uw wensen en verwachtingen.

Onze medewerkers zijn zich hier, iedere dag opnieuw, zeer bewust van. Wij zijn er dan ook trots op dat wij als AKE Beveiliging de keurmerken Beveiliging en Horecabeveiliging mogen voeren.

Dat biedt u de zekerheid dat uw beveiligings-opdracht in goede handen is, dat geeft rust en vertrouwen.

Wij zijn een door de SBB erkend leerbedrijf
AKE Beveiliging is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, SBB (voorheen ECABO), erkend als leerbedrijf. Hiermee laten wij zien dat wij bereid en in staat zijn tot het opleiden van leerlingen.

Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen alleen een diploma halen als zij een deel van hun opleiding in de praktijk hebben gevolgd. Tijdens dat deel, de beroepspraktijkvorming (bpv) of stage, doen leerlingen de beste ervaring op met de beroepspraktijk.

Wij werken hier graag aan mee. Door de stagiairs een combinatie te bieden van de juiste taken en de juiste begeleiding, worden de stagiairs opgeleid tot goed gekwalificeerde beveiligings-medewerkers.

AKE Beveiliging begeleidt, coacht en beoordeelt de stagiairs en onderhoudt hierover contact met de onderwijsinstelling.

Wij kunnen uw organisatie op elk moment van het hoogste niveau van dienstverlening voorzien en de veiligheid en beveiliging van uw werknemers en activa garanderen.