24/7 beschikbaar
Ook voor spoedgevallen

Landelijk inzetbaar
Flexibel en professioneel

085 – 30 368 64
info@ake-beveiliging.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

AKE Beveiliging neemt als bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu en heeft hiertoe belangrijke keuzes gemaakt om de juiste balans te bereiken tussen de pijlers People, Planet en Profit. AKE Beveiliging is van mening dat wij als organisatie resultaatgericht moeten ondernemen en dat daarbij een balans is tussen de economische, milieu en maatschappelijke effecten van haar werkzaamheden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is opgenomen op de begroting en is vast onderdeel van onze jaarvergaderingen en korte- en lange termijndoelen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit structureel verwerkt in het gehele proces van beveiliging van diversiteit in het personeelsbestand, gezonde werkomgeving, duurzaam vervoer tot en met duurzame facturatie en rapportage, maar ook in alle aanliggende bedrijfsprocessen inclusief het personeelsbeleid.

AKE Beveiliging hanteert een personeelsbeleid dat zich richt op de duurzame inzet van medewerkers. Dat wil zeggen dat het beleid zich richt op een gezonde en veilige werkomgeving, waarin de medewerkers de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en te ontplooien. AKE Beveiliging biedt een werkomgeving, waarbinnen de medewerkers de optimale balans kunnen vinden tussen hun kunnen en presteren.

Wij kunnen uw organisatie op elk moment van het hoogste niveau van dienstverlening voorzien en de veiligheid en beveiliging van uw werknemers en activa garanderen.